Serbest Forum
September 29, 2023, 09:06:11 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 
  Home Help Gallery Staff List Login Register  

Генът на мъжете ни е от Азия, на жените - от Ев

Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Down
  Print  
Author Topic: Генът на мъжете ни е от Азия, на жените - от Ев  (Read 7173 times)
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #60 on: May 02, 2015, 03:44:33 am »

Започвам да подозирам  , че Хун  е личното име на първият човек испял да яхне кон  .
Подробности :
Гледам в интернета , че китайският бог на богатството се казва Хуан Хун . Същият е 1:1 с Тракийският конник Хеброс (което име е единтично с кюрдската дума hesp = кон ) и Мадарският конник .... т.е. има кон , копие и някакви животни в краката на коня ... И при условие , че че Хун и хуни си приличат , остава да се заключи , че племето се е възхитило на смелостта и уменията на въпросният Хун , а той може и да е забогатял . Обожествили са го и са започнали да се наричат по негово име . Китайците като видели тая работа - решили да се присъединят...
Споделих тази си мисъл с една жена , която се занимава по скоро с окултизъм от колкото с история , тя не отрече , че е възможно , но каза че Хеброс е Сабазий ( бог на плодородието - сигурно от  там произлиза и sabzi ) . А Мадарският конник символизирал небето ...
Бог на плодородието , а с копие  Huh Кое земеделско мероприятие се извършва с копие ....
Човек като произвежда е щастлив, че е потребен и пр. , а с копие и кон отива да краде и тогава е богат , защото влива в икономиката свежи капитали . При наличие на тези свежи пари има вероятност  икономиката на племето да е дръпнала напред и Хун ще да е първият който се е досетил , че на кон може и да се воюва

Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #61 on: May 04, 2015, 01:01:44 pm »

http://www.budnaera.com/201502/1504220540.html
Разкритие! Първият праисторически човек в света е от Балканите

Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #62 on: May 09, 2015, 06:23:15 am »

 И на Йоци червените кръвни тела са като на всички ...

http://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/otkriha-naj-starite-izvestni-kryvni-kletki-v-mumiiata-ioci-6035830
Откриха най-старите известни кръвни клетки в мумията на Йоци
Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #63 on: May 10, 2015, 02:47:01 pm »

Усвояването на млякото се дължи на мутирал ген. Всички които могат да се хранят с мляко са потомци на един човек ....т.е. роднини .


Как оно есть. Молоко
Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #64 on: May 19, 2015, 05:35:46 am »

http://www.vesti.bg/tehnologii/kompyutri-i-djadji/v-iaponiia-se-poiavi-telefon-s-irisov-skener-6036288

Прилича ли ви момъкът от снимката на един политик от ДПС ?...... Grin Да , но е малко вероятно въпросният по времето на соца да е ходил по-далеч от Москва ... Но  все пак е доказано , че хората , които си приличат са роднини - значи имат общ предтеча ....мислих , мислих и освен Чингиз хан няма кой друг да се набеди

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

http://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/obiasniha-zashto-syshtestvuvat-myzhkite-ekzempliari-6036341
Учени обясниха защо съществуват мъжките екземпляри
Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #65 on: June 30, 2015, 11:46:28 am »

Чета версията относно произхода на етруските
Не съм особено съгласна , но е вярно , че ДНК на Средиземноморските народи е еднакво
ШУМЕРЫ - КТО ОНИ И ГДЕ ОНИ?
Т.Таиров
******************************************
НА ФОТО барельефы древнего ИСТАРХАНА, переименованной в ПЕРСЕПОЛЬ.
Только не совсем понятно, причем тут персы и шумеры.
Шумерская цивилизация не имеет ничего общего с персидской.
Персы на шумерских землях пришлый народ.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что на этих самых шумерских барельефах СКИФЫ стоят наряду с шумерами в одной картине.
Нас разводят как дураков-дескать это персы берут в плен скифов. А вы в это верите, и ведетесь на это?
Не ведитесь!
Клинописи шумер не читаемы на персидском языке. А барельефы шумер, под Авесту подогнаны весьма примитивно. Не верите? Прочитайте про философию надуманной шумеро-персидской религии "Авесты" хотя бы в ВИКИ.
Вы будите изумлены. Наша группа приводит статью одного татарстанского ученого. Предлагаем к прочтению.
Шумерской концепции происхождения тюрков более 100 лет. С тех самых пор, как ее, эту цивилизацию изучили ряд непредвзятых европейских археологов.
:::::::::
"" .Считается общепринятым, что государство шумеров в Месопотамии, их материальные, культурные, духовные и иные достижения заложили основы человеческой цивилизации. Это стало известным после дешифровки клинописных текстов нанесенных ими более 5 тысячи лет тому назад на глиняные таблички, обнаруженные археологами в прошлом веке.
Ученые признают влияние и роль Шумера в становлении Месопотамской культуры и последующих цивилизаций на Ближнем и Среднем Востоке, Африке и Средиземноморье. В многочисленных трудах о Шумере делается вывод о том, что шумеры как народ исчез или ассимилировался после военного поражения от Аккада и соседних кочевых семитских племен, никто и не допускает и мысли о том, что шумеры могли иметь и другую историю.
Откуда шумеры пришли в Месопотамию, каково их этническое происхождение – такой же загадкой до недавнего времени оставалось происхождение этрусков. Народ, который называл себя как турша, согласно древнеегипетским источникам совершил в древности нашествие по морю в регионы Средиземного моря. (1)Современные ученые отождествляют их с этрусками и тирренами, как их называл в 5 веке до н.э. Геродот. Этрурия как государство сформировалось на территории Италии в начале или середине 2 го тысячелетия до н.э. хотя этруски могли заселить эти места и раньше, чем упоминаются в письменных источниках. Этрурия, Турин, Тоскана,Троя, Тарквиний - во всех этих словах есть отголоски турша. Между прочим турок по сей день в некоторых регионах называют турча. Еще русский ученый А.Н.Кононов и венгерский академик Ю.Немет установили, что в этимологии слова турк буква"к" имеет собирательный смысл, означает множественность. Возможно древние турки называли себя турами.
Вся территория Северной Италии до Рима на протяжении более 2000 лет управлялась этрусками и только после длительной борьбы Этрурия покорилась Риму. Постепенно этруски ассимилировались и на каком-то этапе воевали на стороне римлян. Римская империя заимствовала у этрусков институты и знаки власти. Иными словами Римский сенат был скопирован из этрусского политического наследия. Общеизвестно также, что Римская империя переняла у этрусков строительную технологию, металлургию,принципы планировки городов, театр, живопись и многие другие виды искусств (2).Символ Рима – кормящая волчица была тотемом этрусков. Это этруски основали Рим как город, который затем перешел во владения Римской империи. Бои гладиаторов римляне также переняли у этрусков.(3) Словом культурные достижения этрусков были положены в основу классического римского и, следовательно, европейского искусства. Римские консулы коллекционировали этрусские артефакты - с этого началось понятие антиквариата. Считалось, что этруски пришли откуда-то с севера, строились и продолжают строиться различные гипотезы об их прародине и этническом происхождении. Их письменность, как известно, сохранилась в немногих надгробиях и латинизированных названиях. Но попытки идентификации этрусского языка как индоевропейского или семитского не удаются. Большая группа медиков -биологов и генетиков из Туринского и других научных центров Италии во главе с профессором Альберто Пияцца, а также представитель департамента генетики Стэнфордского университета пришли к неожиданному выводу –этруски это генетические турки, то есть выходцы из Малой Азии. Митохондриальные ДНК взятые у различных жителей Тосканы, которые на протяжении поколений и по географическому названию считались связанными с этрусками сравнивались с ДНК всех жителей Европы, включая Турцию, Южной Италии, а также Ближнего Востока. Эти образцы ДНК жителей проэтруских жителей полностью совпали только с ДНК населения Турции и часть образцов совпали с данными жителей греческого острова Лемнос, что подтверждает факт сотрудничества этрусков с греками. Любопытно, что эти же ученые обнаружили полную идентичность генома быков и коров, пасущихся в Тоскане только с теми, которые находятся в Турции. Все эти данные были представлены в 2007 году Европейскому Обществу человеческой генетики. (4)Итак, анализ ДНК разгадал тайну этнического происхождения этрусков. Прав был Сенека, написавший Asia Etruscos sibi vindicat– Азия претендует на этрусское происхождение. Итак более тысячу лет до н.э. прототюрки наряду с греками, с которыми они тесно общались участвовали в зарождении Европейской культуры, что разрушает сложившиеся ране стереотипы. Следовательно, Малая Азия была заселена прототюрками еще во 2-ом тысячелетии до н.э. Если этруски генетически происходят от древнейших турок, то и этрусский язык мог быть разновидностью прототюркского.
Можно ли представить немыслимую на первый взгляд гипотезу о том, что этруски на каком-то этапе своего развития могли
Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #66 on: August 15, 2015, 11:40:10 pm »

 Grin Grin Grin
Шок ! Шок ! Шок !
Кърджалийските турци -Коджари , всъщност се оказва , чи не са азъбайджанци и тюрки ...А чисти персийци :

"Принц персидский Фейзулла Мирза Каджар (также Фазулла-Мирза-Каджар, азерб. Feyzulla Mirzə Qacar; 15 декабря 1872 — 1920) — военачальник Русской Императорской Армии и Азербайджанской Демократической Республики, генерал-майор. Потомок Каджарской династии.
Командовал
Чеченский конный полк,
2-я бригада Кавказской туземной конной дивизии,
1-я Кавказская туземная конная дивизия,
Конная дивизия армии Азербайджанской Демократической Республики
23 декабря 1918 года назначен командиром конной дивизии армии Азербайджанской Демократической Республики. 9 января 1919 года приказом военного министра АДР генерала от артиллерии Мехмандарова был назначен командиром Гянджинского гарнизона. Расстрелян большевиками в 1920 году"

Ето му и физиономиата на въпросният принц

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435290729991723&set=gm.1026162540749336&type=1&theater
Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #67 on: July 09, 2016, 07:01:11 am »

За който иска да си направи ДНК тест ( обаче като гледам е само за мъже , а  че ще трябва и 8 000 рубли да се платят )

http://dna-academy.ru/test/
Заказать ДНК-тест

Report Spam   Logged
tana68
Sr. Member
****

Karma: +3/-0
Posts: 397


« Reply #68 on: July 22, 2016, 12:00:04 pm »

"Воинские искусства Великой степи" - 05.11.2015
Report Spam   Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
Free SMF Hosting - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy