Serbest Forum

Култура и Изкуство / Kltr Sanat => Култура и Изкуство / Kltr Sanat => Topic started by: asker on July 12, 2010, 12:37:59 pmTitle: Речник на турските думи в българския език
Post by: asker on July 12, 2010, 12:37:59 pm
За тези които не знаят значението на доста Турски думи във Българският език или ги тълкуват погрешно, публикувам Речник на повечето или доста Турски думи в Българският език

Турските думи в Българският език


 Използвани съкращения
вкл.     включителнo
вм.     вместо
диал.     диалектно
др.     други
ед.     единствено число
ж.р.     женски род
жарг.     жаргон
знач.     значение
ирон.     иронично
истор.     историческо
м.р.     мъжки род
междум.     междуметие
мн.ч.


|| множествено число
нареч.     наречие
неизм.     неизменяемо по форма
обик.     обикновено
под.     подобно
прен.     преносно
пр.     пример
прил.     прилагателно
против.     противоположно
разг.     разговорно
собств.     собствено име
спец.     специализиран термин
ср.     среден род
срв.     за сравнение
съкр.     съкратено
същ.     съществително име
умал.     умалително
част.     частица
числ.     числително име
А
Аба    ж.    1. Дебел вълнен плат; шаяк 2. Връхна мъжка дреха от същия плат    aba    арабски произход
Абдал    м. разг.    Глупак    aptal    арабски произход
Аванта    ж. разг.    Облага, придобита без влагане на труд и средства; без заслуги, по нечестен път    avanta    италиански произход - avanti
Авджия    м.разг.    Ловец    avcı    тур. av - лов
Авер    м. разг.    Другар; приятел    havari    арабски произход
Ага    м. истор.    1.Звание на военачалник в Османската империя; 2.Почетно звание за виден турски гражданин в България (по време на турското робство)3. господин, господар, ага    аğа    турски
Адаш    м. разг.    Съименник    adaş    тур. от ad - име и daş - другар
Айран    м.    Мътеница; напитка от кисело мляко, разредено с вода (и подсолено)    ayran    турски
Айде (хайде)
Акран    м. разг. остар.    Връстник    akran    арабски
Ак    бял, бяло    
Акъл    м. разг.    Ум; разум    akıl    арабски
Ангария    истор.; остар.нареч.    1.  Принудителна, неплатена работа по време на турското робство; 2. Безплатно, по принуда    angarya    гръцки - angarye
Антерия    ж. истор.    Широка горна дреха (може подплатена); кафтан    entari    арабски
Апап    м. разг.    Приятел; другар    ahbap    турски
Апаш    Разбойник
Арабия (понякога Харабия)    м. разг.    Добър човек; добряк    harab    арабски
Аркадаш    м.разг. остар.    Другар; побратим    arkadaş    тур. от arka - опора
Армаган    м.разг. остар.    Подарък    armağan    турски
Аршин    м. остар.    1. Мярка за дължина, равна на 68 см. (съществува и руски аршин - 71 см.); 2.  Линия за измерване с тази дължина    arşın    арабски arş - лакът
Аскер    м. разг. остар.    Войник (войска)    asker    арабски
Аслан    м. остар.    Лъв    aslan или arslan    турски
Ат    м. разг.    Добре гледан кон; жребец    at    турски at-кон
Ата    м. разг.    баща; прародител;прадядо    ata    турски
Аферим    междум.    Браво,бе!    Aferin!    
Ахмак    м.разг.    Груб израз за глупак    ahmak    арабски
школсун    междум.    Браво; отлично    aşkolsun    турски
 Б
Бабаит    м. разг.    Който се представя за силен и способен да се справи физически с всеки; склонен към саморазправа човек    babayiğit    турски-арабски произход
Бадева    нареч.    Даром; обикновено - напразно дадено нещо; на вятъра    bd ver    персийски от bd - вятър, verden - донасям => "донесен от вятъра"
Байгън    нареч.    дотяга ми; става ми прекалено сладко    baygın    турски - капнал , безсвестен, припаднал
Байрк    м. разг.    Знаме    bayrak    турски-арабски произход
Байрактар    м.; прен.    Знаменосец; Водач    bayraktar    турски
Бакии    мн. разг.    Неизплатени дългове; заплетени, несвършени работи    bakiye    арабски, "нещо останало (за връщане)"
Бактисвам    гл. несв.    Омръзва ми; изморил съм се    bıkmak    турски
Бакшиш    м.разг.    Неголяма сума пари дадена над официалната цена като подарък    bahşiş    персийки - "подарък"
Бакър    м.    1. Металът мед; 2.  Метален съд с широко гърло и по-голямо дъно от мед    bakır    турски
Балтия    ж.диал.    Брадва; секира    balta    турски
Барабар    нареч.    Заедно; редом    beraber    персийски
Бардак       На български се използва за публичен дом, на турски думата означава "сервиз", или чаша за безалкохолно и вода (чашата за алкохол е kadeh, а чашата за кафе е fincan)       
Барут    м.    Взривно вещество    barut    турски < арабски < гръцки, barut < barud < pyritis (от pyr- огън)
Бастисвам    гл. несв.    Нападам неочаквано и ограбвам    bastı    турски, basmak - настъпвам
Батак    м.разг.    Блато; Кално, заблатено място; тиня; безизходица, затруднено положение (преносно)    batak    турски
Бахча    ж. остар.    Зеленчукова градина    bahe    персийски от baġ - градина/лозе + умалителната наставката "e"
Баш    прил. неизм.    1. Главен; първи в ерархия; начало, начело; 2.  Точно    baş    турски
Башибозук    м. истор.    Войник от нередовна турска войска в периода 18 - 19 век, свирепи и произволни жестокости    başıbozuk    турски от baş-глава и bozuk-развален
Бая    нареч. разг.    Доста; немалко    baya    турски
Беглик    м. истор.    Данък в натура за феодалния владетел, след освобождението - данък за овце и кози    beylik    турски
Безистен    м.    Голяма сграда със сводове и магазини    bezesten    турски
Бей'    м. истор.    Титла на владетел, военен или едър земевладелец в Османската империя    bey '    турски
Бекяр/Бекярин    м. разг.    Неженен мъж, който живее сам    bekr    арабски
Беля    ж.    Пакост, неприятност, беда    bel    ар.
Берберин    м. остар.    Бръснар    berber    италиански, barbiere - бръснар, barba - брада
Берекет    м. разг.    Плодородие, изобилие    bereket    арабски о baraha - божия благословия
Бин    ж.    хиляда    bin    тур.
Бир    м.    един    bir    тур.
Битпазар    м.    Пазар за стари вещи    bitpazarı    тур. bit - въшка
Бичкия    ж.    Ръчен трион       тур.
Биз       ние    biz    тур.
Биз бизе       между нас    biz bize    тур.
Боаз    м. диал.    Планински проход; дефиле;теснина; гърло    boğaz    тур.
Боздуган    м.    Оръжие използвано в миналото (желязна топка с шипове на къса дръжка)    bozdoğan    тур.
Бой    м.разг.    Ръст; височина    boy    тур.
Борса    ж.    Специален пазар за сделки (ценни книжа, стоки и др.)По името на холандския търговец Ван дер Борсе    borsa    италиански
Борч    м. разг.    Паричен дълг    bor    тур.
Бостан    м.    Място засято с дини и пъпеши    bostan    перс. от bp-stan градинка
Бостанджия    м.    1. Човек, който отглежда дини и пъпеши; 2. Охранител на султана във феодална Турция    bostancı    тур.
Бохча    ж. разг. диал.    Парче плат за пренос на багаж; вързоп; покривка    boha    тур.
Бошлаф    м. разг.    Празни приказки    boş lf    тур.
Бракма    ж. разг.    Раздрънкан предмет, пред счупване    bırakma    тур.
Будала    ж. м. разг.    Глупак    budala    ар.
Буламач    м.разг.    Безвкусно ястие    bulama    тур. (тесто)
B
Вакъф    м. истор.    Недвижим имот на религиозна институциа в Османска империя; Фондация.    vkıf    ар.
Валия    м.    Управител на вилает в Турция    vali    ар.
Везир    м.    Министър, висш административен служител в мюсюлманските държави    vezir    ар.
Вересия    ж. разг.    Покупка на вещ на доверие (с обещание за плащане)    veresi    тур.
Вилает    м.    Административно-териториална единица в Османската империя    vilyet    ар
 Г

Гьонсуратнахален човек
Гавазин    м.остар.    Въоръжен охранител на консулство, обикновено в съответната народна носия    kavas    ар.
Гайтан    м.    Изплетен от конци шнур за украса на народна носия    gaytan    тур.
Геврек    м.    Закуска от варено и изпечено тесто    gevrek,simit    тур.
Гемия    ж.    Вид кораб с платна    gemi    тур.
Герен    м. диал.    1. Ниско място край река; 2. Поляна край село    geren    тур.
Гидия    м.разг.    Момък с буен нрав    gidi    тур. - сводник
Гьобек    м.    Характерен елемент от ориенталски танц (подхвърляне на корема)    gbek    тур. - пъп
Гьол    м. разг.    Голяма локва    gl    тур. - езеро
Гюл    м. диал.    Роза; трендафил    gl    перс. - цвете
Гюле/Гюлле    ср.    1. Желязна топка изтрелвана с оръжието топ; 2. Спортен уред    glle    перс. - топка
Гюме    ср.    Скривалище за ловци на птици, обикновено край вода    gme    тур.
Гюрук    м.    Сгъваем покрив на кола; файтон    krk    тур.
Гюрултия    ж. разг.    Врява, глъчка    grlt    тур.
Гяур    м.    Неверник при мюсюлманите    gvur    ар. kafir - нерелигиозен, немюсюлманин
Д
Далавера    ж. разг.    Непочтена сделка; измама    dalavere    тур.
Дангалак    м. разг.    Високо и слабо момче (мъж)    dangalak    тур.
Дра (тара)    ж.    Отстъпка    dara    ит. - tara
Дарк    м.    Машина или ръчен уред за влачене на вълна и памук    tarak    тур.
Даул    м. диал.    Тъпан    davul    тур.
Дели    прил.    Луд (добавя се към собствени имена)    deli    тур.
Денк    м.    Голям стегнат вързоп/багаж    denk    перс.
Дервиш    м.    Мюсюлмански странстващ монах    derviş    перс.
Дередже    ср. разг.    Състояние в момента (обикновено лошо)    derece    ар.
Дерт    м. разг.    Тревога; грижа; неприятност    dert    перс от dart - мъка
Джам    м. разг. остар.    Стъкло; прозорец    cam    перс. от ğam - чаша
Джамал    м.    Вид зидана, стайна печка    camal    тур.
Джамал    м.    Игра с маски, подобна на карнавал    camala    тур.
Джамбазин    м. разг.    1. Търговец на добитък; 2. Циркаджия    cambaz    перс.
Джамия    ж.    Мюсюлмански храм    cami    ар. от ğami
Джелатин    м.    Палач; жесток човек    cellt    ар.
Джелепин    м. истор.    Търговец на животни за клане    celep    ар.
Джендем    м.    Затънтено място    cehennem    ар.
Джибри    мн.    Остатъка от изстискано грозде (за варене на ракия)    cibre    тур.
Джин    м. диал.    Демон; дух    cin    ар.
Джинс    м.    Род; потекло    cins    ар.
Джудже
Диарбекир    м. собств. прен.    1. Град в Турция; 2.  Далечно, затънтено и мрачно място    diyarbakır    тур.
Диван    м.    1. Съвещателен орган в Султанска Турция; 2.  Канапе    divan    перс
Дирек    м. разг.    Подпорна греда    direk    тур.
Доган    м. диал.    ястреб    doğan    тур.
Думан    м. диал.    Мъгла; дим; вдигане на пушилка във въздуха    duman    тур.
Душманин    м.разг.    Враг; неприятел    duşman    перс.
Дюкян    м. разг. остар.    1. Цепка на панталон с копчета; 2. Занаятчийска работилница    dkkn    ар.
Дюлгер    м. разг.    Строител; зидар    dlger    перс.
Дюс    прил. неизм. разг.    Равен; еднакъв    dz    тур.
Дюстабан    м. разг.    Плоско стъпало    dztaban    тур. taban - ходило
Дюшек
 Е
Ербап    прил. неизм. разг.    Способен; оправен    erbap    ар.
Еснаф    м.    1. Исторически - организация на занаятите по места; 2. неодобрително - Духовно ограничен човек    esnaf    ар.
Ефенди    м. истор.    Обръщение подобно на господин в Османска империя    efendi    тур.
Еш    м. разг. остар.    Всяка от частите на един чифт    eş    тур. Съпруг/а, Всяка от частите на един чифт

djansel

евала браво
 З
Занаят    м.    Професионално осъществявана дейност за ръчно изработване на изделия; професия    zanaat    ар.
Зандан    м. остар. преносно    1. Затвор; тъмница; 2. Тъмно, студено и потискащо помещение или сграда    zından    перс.
Запт, Озаптявам усмирявам; вземам под контрол
Заптие    ср. истор.    Турски стражар преди Освобождението    zaptiye    ар.
Зарар    м. разг.    Загуба; вреда; щета    zarar    ар.
Зарзават    м.    зеленчук       турски
Зевзек    м. разг.    Човек, който се шегува и развлича на гърба на другите    zevzek    тур.
Зехтин    м.    Маслина; Мазнина, добивана от маслини    zeytin    тур.
Зор    м. разг.    Труден
Зулум    м. разг.    Пакост; обир; безчинство    zulm    ар.
Зурна    ж.    Дървен духов инструмент    zurna    перс.
Зян, Зиян    м. разг.    Загуба, съсипване    ziyan    перс.

зорлем насила
 и
имамбаялдъ       Ястие от патладжани и чушки    imambayidi    тур.
иширет       таен знак, предварително уговорен; парола    isaret    тур.
[редактиране] й

йок няма
К

кале - крепост, укрепление, форт, футболна врата

каръшък - смесено, размесено karışık

калабалък - тълпа, блъсканица, множество

курдисвам - слагам, нагласям, настройвам, (навивам (за часовник))

кач - колко

къз - момиче

кара - черен, черно

кърмъзъ - червен, червено

катил - убиец

кая - скала

келепир - полза, изгода

кючюк - малък

kяр - печалба

кандардисвам - уговарям, убеждавам, скланям

курназ - хитър

кайнак-извор,източник KAYNAK

кюфте - кюфте, ястие от смляно месо във формата на кръгла или сплескана топка

 Л

лакардия - забавна история (по-скоро думата е лакЪрдия) kuyruk - opashka
 М

масраф разходи Да си надвиеш на масрафа - да имаш пари

Мекере протеже Тоя е мекере на кмета.

муфта без пари

муфтаджия
 Н

натаманявам намествам, оправям турски произход - tamam, tamamlamak
 Р

Рахат - спокоен, безгрижен

рушвет - подкуп

резил - срам, позор
С

сабах сутрин, утро

севда обич

сайде, сааде само Тука има сайде куфари!

сакъз дъвка
 Т

Тапигьоз безогледен, нечувствителен човек

таман тъкмо, точно

Тамам Добре,ок

таушан заек. В топоними като "Таушан тепе"
 У

узун - дълъг

Уйдурдисвам - намествам нещо, както искам

Уйдурма - измислица, нагласена работа

Уйдисвам - угаждам на някого, правя това, което иска
 Ф

фукара беден човек, бедняк, мизерник, нещастник

филджан, финджан чаша без дръжка за пиене на кафе (fincan)
Х
Хабер    м.    вест    haber    тур. - известие, новина

хава - Как е bremeto? Как е?, Havallar - небе (gkyz), въздушно пространство

хал положение Виж на какъв хал сме

ханъм жена, госпожа,

халал Халал да му е -от мен да мине, давам му го

хептен (ептен) съвсем Тоя ептен се оля!

хич въобще, изобщо Хич не си и помисляй!

хисар - крепост
 Ц
 Ч

чай ay
чакмак запалка
чаршаф arşaf
чадър semsie
чекмедже ekmece
чешма esme
чорап orap

чам иглолистно дърво,,am

черчеве рамка на прозорец,,

чорба супа, orba

чорбаджия едър селски собственик; военен ранг на командир в еничарски корпус в Отоманската империя, приблизително равен на полковник, командир на Орта.

чок еша много добре

чалъм умението да на


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 05, 2013, 12:06:54 pm
А според мен думата "армаган" е дума с тракийски произход
Има един съд за носене на храна със кобилица . Казва се армага  - представлява гърне с дръжка . В шоплука му викат рокатка . В него се е носила готвена  храна . И от това произлиза , че армаган е подарък за ядене . За разлика от хедие и подарък , които може и да не са за ядене

Друга дума с тракийски произход , която се смята за турска е " баир"
Също така и думата " зер " е тракийска

А това са думи с прабългарски произход смятани за турски : антерия , бай , въздечъ , гаджалъ , гюбре , деде , джамалъ , джамаче , джангалозъ , джанта , джезве , джопъ , джудже , джука , чифт , елмаз , заманъ , зарзала , захире , зейре  , зенгия , каба , калемъ , катунъ , катъ , кенаръ , контошъ , кория , кочъ , кушия , къшла , лафъ , лафя , мартакъ , маса , масуръ , мегданъ , мера , мешин , катър , нал , нишанъ , ошавъ , папуръ , паракенде , партакеши , паспалъ , перчемъ , пешкиръ , пишлеме , пишманъ , резе , ренде , сапъ , сая , сопа , суври , търла , уруки , фъстъкъ , халище , халка , чанъ , чапа , чеверме , чемберъ , чиликъ ,  чимширъ , чорчукъ  , шеваръ , шубе ,
Тези думи са набедени за турски не по вина на турския етнос , а защото Русия е   набедила българите за славяни , друг е въпроса , че "славяните " ги е измислил някакъв си харватин в петнадесети век , а имперетрица Екатерина Велика се е възползвала от неговата теория

За думата "ата" тъй като имаме от прабългарски " баш_ата" /баща . Следва да прибавим и тези две думи

Друго : иска ми се да споделя с Вас какво си мислих за думата " орман"
На тракийски "гор" било "дърво" и от там "гора" / "място с дървета "
/На кюрдски " дар" е "дърво" /
 На прото тюркски частицата "-ман" се използва като местоположение и принадлежност на дадено място ... горман и при едно отпадане на първата буква > орман


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 06, 2013, 06:05:49 am
"чай" всъщност произлиза от " чайна " така англичаните произнаят името " Китай " , което всъщност се признася " Хина" т.е. чай = китайски


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 06, 2013, 06:24:28 am
"бая" в смисъл " много" също е  тракийска дума
"Занаят " - изобщо не е турска по-скоро е една от малкото славянски думи " занят "


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 20, 2013, 05:17:01 am
Така още "новини"  ;D :
1. В превод думата "Катай" - Северен Китай от която , както обясних по-горе произлиза думата "чай" означавало "Страната на Дракона"
2. Думата "тамам" е монголска
3. Думата "чунки" от която произлиза турската дума "чюнкю" е санскритска
4.Думата "исим" е арабска


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 20, 2013, 12:38:11 pm
 ;D
За супата и чорбата :
суп е френска дума
чорба е арабска дума .
За да имаме българска или турска дума за яденето трябва да си ги измислим  , а не да ги заемаме .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 11, 2013, 10:20:43 am
http://www.youtube.com/watch?v=yppwt3CZhyQ

Bijan Mortazavi - Baanooye Setareh Chin

А това е една много мелодична иранска песен / на персийски / чува се нали ?
хем
хуб
тай
хош
вюджут
мен
моля го
боше


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 11, 2013, 10:32:24 am
http://www.youtube.com/watch?v=DqiNf7U5JpM

Rajma Curry Recipe Video - Rajma Curry Recipe in Hindi

А това е на пенджаби , също се чува :
саат


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 11, 2013, 10:55:58 am
http://www.youtube.com/watch?v=0CF2nubwmIA

Bijan Mortazavi-Kash Mishod(Official Music Video)
Пак персийски
кош
саф
чизи
аз
комшу
сонийе


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 13, 2013, 06:03:39 am
 توی دنیا/Tooye Donya/ в света


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 16, 2013, 12:32:26 pm
पनीर / панир (хинди)/ = сирене = peynir


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 20, 2013, 05:15:12 am
सोया /соя - хинди


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 22, 2013, 11:46:32 am
хинди / санскрит
भाई ( Bhā'ī /бай ) - брат


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 24, 2013, 05:44:42 am
хинди / санскрит
अखरोट (Akharōṭa/акхарот) - орех (орех прочетено на абратно   ;) )
अंजीर (An̄jīra/инджир) - смокиня


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on November 24, 2013, 03:16:37 pm
http://www.youtube.com/watch?v=8nHKBHooPk0

Публичные лекции. Аннa Дыбо

Аннa Дыбо е професор лингвист с чувашки произход
Тази лекция се отнася за това едно и също ли е хуни , гун-ну и и хун-ну . Какви са били по произход и на кои народи са предци .
Много сложна задача , тъй като единствените владеещи писменост в района са били китайците , а те са обърнали внимание на "северните варвари " ;D които всъщност се явяват западни едва в I в. пр.н.е.
И така който може да издържи до 41-минута ще научи , че : Да , хун-ну са предци на така наречените тюрки , че българската езикова група се е откъснала първа , много преди I в. пр.н.е.и от тази езикова група единствено чувашкият език се е съхранил до някъде . После се е отделила иранската езикова група ...
1.Запазени думи открити чрез анализи на китайски , корейски , японски и виетнамски езици :
танръ - небе
мул - катър
хитен>хатун - госпожа
пиран - кумис / айрян
йа-масло
догру - вярно
нот -не (по-близко до руското нет)
бат- господин
алтун/алтън
гюмюл/гюмюш
темюр/темир
бек - старши в родът

И всичко това е много ранно пред тюркско състояние на племето хун-ну .
Окончателното разпадане на българска и стандартно тюркска езикови групи е завършило през I в. от н.е.
Доказателство , че прототюрките са били в контакт с древен Китай се явяват голямото количество заемки от езика в царство Западен Хан , особено термини в животновъдството , военни и философски термини , придмети , метали и философски понятия
Източно ирански взаимствания :
ечкю / кечи
аза / коза
дана /теле - дюню/ крава
арба/арпа - ечемик
грда / град ,сграда -къща
дам / дом-глинена къща
тархана / съд , съдина
Съществува хипотезата , че управляващата върхушка на хун-ну чрез която постъпва информацията в Китай е говорила някакъв вид тюркски и при това са имали добри контакти и с племето саки , които са в основата на млечното животновъдство и от сакски през хун-ну са навлезли в царство Хан
Хун-ну са имали данъчни отношения с племената населявали Алтай и Иртишски район още през II в. пр.н.е.
2.Много взаимствания от пратюркския език има и в прасамодийския език : ненци , енци , асани , селкупи и изчезналите вече камасинци и моторци
Тюркски думи в прасамодийския език
палъ /балък
дал
чалъ
бат - потъва
ке / къш
кан - управляващ
дьорт
юр/юс -100
Търговски термини , шамански термини , строителни термини . Като цяло не са много
3. Взаимствания в праенисейският език :
калук/кашък
кьоп / кьопюк
палг /балък
4. Монголизми в тюркските езици
алтън
темюр
турма/ торпу
Монголците и хун-ну имат общ произход в дълбока древност , което означава , че взаимстванията са много стари .
Но друга хипотеза казва , че тахната обща лексика се дължи на единствено на контакти , а не на общо произхождение . Взаимни взаимствания  ;D Главно в държавните служебни постове .
Светохуна / бели хуни/ са предци на бактрийците , живеещи в днешен Иран
Името Атила азначава - Бащица
Унгарците считали , че са произлезли от хуните но имат само 500 тюркски и 400 славянски думи .Те са фино-угори .
Вече в 1:14:00 има за българският език
ковчег
тояга
калпак
Боян
капук / врата
сам
книг
шаран
шатра
парче
хуругва
верига
тъма
шара /шарка
карагуй /сокол
белег
чигот/ дворянин
бир / бирник
дахтор/възглавница
Ако тюрска дума започва с буква "Х" това означава , че е с алтайски произход
халикан -длан на прабългарски
Думата паламарка произхожда от гръцки - паламас /длан
Именникът на българските ханове е един от най-известните източници на хунски думи и имена
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Лекцията е много интереснаTitle: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on December 26, 2013, 01:17:45 pm
"пазар" било дума със персийски произход


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on January 11, 2014, 04:25:53 am
Днес се сетих да се поровя за думата "бунар" . Тъй като всички я смятат за турска дума , защото има дума " pınar " . Излиза обаче , че на турски "кладенец" е "kıyı" , тъй като в азербайджански е "qıyı" което го потвръждава . И нито във хинди , нито в арабски , нито в персийски , освен в турския няма дума за кладенец , която да е сходна с "бунар" . Но в румънски е "bine" .
От това следва да се заключи , че тази дума има тракийски произход и съответно населението на Балканският полуостров като наследници на траките я използва .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on January 21, 2014, 11:45:52 am
 ;D Шок ! Шок ! Шок !
Вертеп - старославянска дума означаваща : скрито тъмно място ; гробница

доказателството в 31-ва минута

http://www.youtube.com/watch?v=wJNdkvRPcL8&list=PLX94qsyzswKSR9ba5FhFv8Mf3tWcidx9P

История: наука или вымысел? Фильм 11 Московский Кремль


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on January 23, 2014, 10:51:20 am
Думата "орда" произлиза от славянската дума "рать" и означава "конна войска"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 02, 2014, 09:03:03 am
 ;D Гледам си аз този  филм

http://www.youtube.com/watch?v=gEIN86CXABQ

Х/ф Когда Cолнце было богом

Сигам до накъде и се споменава думата "амбар" / "хамбар" на бг. / и си викам : бе това не беше ли турска дума ?
anbar - турски , азербайджански , харватски , македонски и сръбски
barn - английски
खलिहान / Khalihāna - хинди
stodola -полски , украински и чешки

На пръв поглед между хинди и английски нищо общо , но кали-хана+барн и  премахването на "х" ... според мен това е тракийска дума . Тъй като нуждата от помещението хамбар се е появила там където се гледало жито , и после е разпространена


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 04, 2014, 01:44:30 pm
Много интересен факт ! Думата "баница" не произхожда от думата "баня" /която е фреска/ , а произхожда от думата "сгибаница" = "сгъваница"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 05, 2014, 12:45:33 pm
Много интересна информация за произходът на думата " мать/-и" в славянските езици , "мутта/мадар/ в англо-саксонските , " ама/ анна" арабските и тюркските , "мата" в хинди и пенджаби и подобни ...
Богинята на женското начало се е казвала Матор и от там произлиза


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 10, 2014, 02:13:51 pm
Я , на какво попаднах :

cet  is. дядо, прадядо, праотец, прародител.

А това "джет " много напомня за руското " дед "


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 15, 2014, 06:21:28 am
Открих , че костура произлиза от ustura  ??? или пък обратно ...Май по скоро е обратното , защото е характерно за чужденцините да "изяждат или недочуват първата буква .
ξυράφι /гръцки / - нищо общо
lgc / азербайджански / - нищо общо
бријач /сръбски / - по близко до руски
brici /румънски/ -пак версия на руски
उस्तरा [Ustarā ] /хинди / - е те това е първоизточникът  ;D - сансркит
И така думата костура е прабългарска и е взаимствана в турският , както е видно от разминаването между турски и азербайджански .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 15, 2014, 03:42:23 pm
Както си гледам филма за етруските 

http://www.youtube.com/watch?v=Ew0k_mKTQ4s&list=PLX94qsyzswKSR9ba5FhFv8Mf3tWcidx9P

История: наука или вымысел? Фильм 23 Этруски - это русские

...и си викам дай да хвърля едно око на уикипедията и откривам следните съвпадения
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
cesu    бе погребан
celuca    погребение(?)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 16, 2014, 05:12:04 am
Откривам следното съвпадение :
plaka - is. грабеж
Обарнах всички езици - няма съвпадение т.е. това си е жаргон някакъв ползван на европейската територия на Турция и България  ...на всички други езици превода на думата е в смисъл "добив , добиване " / което ме навежда на мисълта , че щом кражбата я имат за работа ....../Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 19, 2014, 11:39:55 am
боя = रंग / Raṅga - хинди т.е. rernk ще да произлиза от ранга , а боя след много проверки се оказа , че само но Балканите се среща и в Азербайджан . От това заключавам , че думата е тракийска , а в Азербайджан е преминала през турски .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: Turania on February 20, 2014, 03:16:50 am
tana68, interesnatema si otkril no zashto parvo ne utochnish koy turski ezik imash vpredvid? Sled tova da utochnish koy balgarski imash vpredvid.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

http://pravoslavieto.com/rechnik/cs/index.htm

Ezikat na Asparuhovite Balgari e tozi

http://bolgarradio.com/habarlar.html


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 20, 2014, 05:46:24 am
Turania , аз нямам предвид кой от кого е взаимствал . Търся истинският произход на думата . На пример и българският  език е бил не пълен и когато са имали контакт с гърците са навлезли гръцки  думи , после турски ,  арабски , френски , руски , английски ...и турският е така , но поради исторически причини при него е санскрит , монголски , арабски , гръцки , славянски , френски , английски .
Няма виновни : спечелил е по-точният термин  :)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 20, 2014, 11:00:34 am
От езика на древните май произлизат думите  :
шоколад - чоколател
какао - кака о
домати - томател

........................
 А думата портокал / донесен от пристанището /са я измислили испанската кралска двойка Филип Наварски и Мария Каталонска - така си се развличали : носят им нещо ново  , те му измислят име
/ ;D преди известно време се наложи да разстроя един азербайджанец . Беше си внушил , че портокал е турска дума /


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: Turania on February 20, 2014, 01:43:09 pm
tana68
Fakt e che nay stariyat ezik e tyurkskiyat.Otkriti sa koloni na tozi ezik v Mongoliya i datirat ot predi 7500 godini.  Vsichki izbroeni ot teb narodi predi da se nauchat tezi ezitsi sa govoreli TURSKI ezik.
Naprimniteer t.n. RUSNATSI ruskiyat ezik sa zapochnali da go izuchavat predi 300 godini. Makedonskiyat ezik e na 70 godini. Angliyskiyat e na 400 godini i t.n. Slavyanskiyat ezik za koyto spomenavash e tsarkoven ezik t.e. ezikat na tsarkovnite knigi koyto se e izpolzval samo ot Monasite ili Popovete.Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 21, 2014, 05:12:59 am
Най-старият език е санскирит . Славяно-тракийският език е първичен санскрит , а англо-саксонския и хинди е вторичен санскрит . Най-основните думи като "ден " например под формата на : ден , дан , дун , дюн , дей ...ги има тъй като това е много ранно понятие , но думи , като "ковач"  например които не са на повече от 6 000 години ще са различни и ще са по групи , защото имаме първо разделяне преди 28 000 години , второ преди 10 000 , преди  8 500 , преди 6000 и преди 3 000 и т.н.
ТЮркският език , но говорим за първичната му форма може да се нарече " език на небесната хармония " . Защото : Появяват се в древен Шумер /шумери на санскрит е хора със свръх способности - казано но кратко екстрасенси / два бога Енил и Енки те научават населението , което ги е признало за богове  / дали е било доброволно или чрез насилие , или чрез хипноза ние не можем да знаем/ та научават ги на своя език . Предполага се , че това не са били извънземни , а са били оцелели представители на старата цивилизация преди Катастрофата , която в Библията се нарича Потоп / което произхожда от думата "потопяване" и си е истина , защото при изместването на земните полюси една час от сушата се е потопила , а друга е изплувала / ...
Кое му е небесното на шумерският/тюркски език ? :
Човека се състои от 70 % вода . Водата притежава така наречената способност " памет на водата " т.е. В зависимост от звуковите вълни , които използваме при общуване - реч , ние предаваме чувства и информация . Това кара , човека в последствие да се чувства по определен начин : един е оптимист , други е песимист със всичките последствия от това ...
Турският език е част от тази група езици , но след приемането на Исляма в него навлизат много арабски думи , тогава той губи част от свойствата си и после други и други сега да е станал  20 % ефективен
Подобно се отнася и за прабългарският език  и той е останал на към 20 %
И ако продължаваме зорлам да се правим на англичани тези 20% можем съвсем да ги загубим ...Между другото турският език най-много е загубил през деветнадесети век , тъй като последният султан е бил върл франкофил , а по-късно Ататюрк въвеждайки езиковата реформа уж да махне арабския е въвел доста английски ... и изобщо да си знаете най-вреден е английският и английската музика - особено стилът рок
Най-полезен е езика , който се говори в Иран , най-полезна е " Пета симфония " на Моцарт , следвана от северно индийската музика  като стил . И много е полезно слушането на мантрата " Ом наме " във до мажор .
Иначе , на всеки човек му е най полезен езика на мама , манджите на мама и фолклорната музика характерна за неговата етническа общност ...обаче ако някоя музика ви дразни , ако и да е фолклор не я слушайте ....


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 21, 2014, 05:32:19 am
Сега не му е тука мястото , но едно кратко обяснение за македонците . Македонците не са никакви българи , славяни или траки . Те са печенеги . Много са се трепали с руснаците и към осми век княз Игор е успял , да ги избие ...той така си мислил . Те се съюзили с византийците и византийският император ги е заселил в сегашната област , където живеят . По него време след епидемия от коремен тиф там е било почти безлюдно . Имало е малко гърци , малко славяни , дошли и малко българи , а по-късно и албанци ....предполагам , че черковно славянският език се е наложил там около девети -десети век и те са започнали да си викат македонци , защото живеят в Македония ...обаче са си паченеги и ни се падат "първи братовчеди" ;D Македонският не е на 70 години , на 70 години е сръбско-английската лъжа , че има македонци
Сега за абанците . Албанците не са никакви илири . Илирите са били гръцко племе , както и истинските македонци . Сегашните албанци са всъщност авари . Пак " първи братовчеди ". Защото са се съюзили с византийците и са нападнали българите от север хан Крум ги е избил . Това е една от причините да бъде наричан Крум / което е на прабългарски "страшен" / . Но всъщност той не ги е избил всичките , а само тези които са участвали във битката . После те са се заселили по  далечко . За това албанският не можеш да го разбереш каква "попара" е ...


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 21, 2014, 11:34:22 am
Още две ирански думи : явош ....и хоремаг  ;D . А аз до сега да си мисля ,  че "хоре" е "хора " , а "маг" е съкратено от " магазин " .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 24, 2014, 04:53:42 am
Я какво открих  ;D само от едната обща култура мога да преведа първият куплет 

http://www.youtube.com/watch?v=Qg88CknV1zY

"Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva" - Lord Ganesh Aarti

Джей Ганеши , джей Ганеши дива
Хей Ганеш , хей Ганеш боже
Мата джаки Парвати кита маха дива
Майка ти е Парвати китната велика богиня


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 01, 2014, 04:15:30 pm
 ;D
За днес :
шиши /монголски/ = шишарка
........................................
санскритският глагол манати-мисля > старобългарския  мьнети- мисля > мнение
санскритската дума рада- успех , благополучие > старобългарската дума радъ- радост
хетската дума сарпа сърп (крив предмет), санскритската сарпа влечуго (криволичещо, виещо се) и нашата дума сърп
санскритската дума суба хубаво > първоначално е звучала хув, хуу, хуб>  хубаво, убаво
хуташта добре
санскритската и авестийска дума рупа, рупия форма > тракийските думи рупия, руфия, ромфея меч ( нещо, с което се сече, оформя, дълбае) > образ и режа, ряз
Твастр > творя създавам, правя
авестийската таста оформен > тесто


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 05, 2014, 11:31:31 am
Имало една турска салата , която се казвала " Пияз" , "пияз" било "лук" на персийски .
Думата пияз много прилича на думата праз ... ??? ах, защо ли ?
 ;D ;D ;D


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 08, 2014, 06:57:44 am
Я какво открих :
meğer/meğerse bağ. но, ако е, само, случайно, дали, нима.
 А да ви прилича на думата " макар" ?
А  думата rağmem се оказва арабска رغم أن


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 09, 2014, 04:46:57 am
За радост на някой открих един турцизъм .
Чувам това и пускам проверка : baltalama - саботаж
От което излиза , че буквалният превод на
Какво ми се балтаеш = Какво ме съботираш
 ;DTitle: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 09, 2014, 07:58:49 am
Гореща новина от преди 2500 години : гит , себеп , дост , тарих , ондже /nce/ , амо/ama/, оянде ... все персийски думи ;D

Набарах някакъв сериал и ще го гледам  , той е повече от 150 серии така , че накрая на филма ще можем да говорим като чисти багдадци и багдадки  ;D ;D ;D

http://www.youtube.com/watch?v=uP44lxgkRoc


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 10, 2014, 06:07:11 am
кунеф/кюнефе , борм/бурма , ттла/татлъ , сѝрап/шюроп и ммкин/мюмкюн- арабски думи

http://www.youtube.com/watch?v=ewcDS0i6ItE

كنافة بورمة تقديم شيف حسن كمال


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 10, 2014, 05:23:40 pm
http://doktora757.blog.bg/history/2009/12/21/ritualni-chashi-cherepi-pri-drevnite-bylgari.459319
Ритуални чаши - черепи при древните българи.

"Вероятно от пиенето с ритуална чаша-череп идват и българските думи: "черпак", "чебур", "черпя", "почерпка", "изчерпвам"; свързани с черпене (като източник) и ритуална гощавка свързана с общо пиене от съд, приобщаваща или посвещаваща участниците в дадената духовна традиция10."


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 12, 2014, 05:51:43 am
И "рахат" било персийска дума
......................................
Чата в една кнега , че санскритската дума "майа" означава : илюзия ; нещо не действително ; създаване на измислен свят
От там значи произлизат думите : омая , омайни , мая се
т.е.
тъна в омая
еди кое си е омайно
какво се маеш
И от там си мисля , че когато се казва , че нещо омайва то трябва да е не материално : разказ , мечта , лудост  ;D , любов
Но когато нещо е реално трябва да се каже : според мен е хубаво/красиво

От това се сещам и за думата чар > цяр , което е "магия" и по всяка вероятност е тракийска дума .Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 12, 2014, 01:57:52 pm
Сещам се още за думите "оман" и "омана" . По смисъл сигурно ще е "наркотик" . Конабисът е омана  ;D особено , че второто му име е индийски коноп  ;)

.......................

"авидиа"-невежество , незнание
/отново санскрит/

А да прилича на "видя/виждам" ?
От там си мисля , че в първоначален смисъл "видя" ще да е в смисъл свидетел съм на това което става /стана , не го научавам от друг някой . И тогава въпросът : Видя ли ? и отговорът : Видях /Не видях . - имат съвсем друг смисъл .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 14, 2014, 06:56:01 am
бьозгеш/бозулду ; нокта ; зор; хабер ; тарих ; кой ; гир ; ун месле/меселя; кетаб ; каръ; коджа ; факат ; чикармот/чикарма ; бу кону ;тобло/табло /всъщност това е френски ;D/ ; шекле/шекилде ; мюдюр ;шага/шака; хъзъри ; зендан/зандан ; не / бг. не!; ресми/ресмен ; фикер/фикир ; не/ тр. не ; мантар ; менем / на мен ; себебо/себеб ; мемнун ; джедди ми/ джидди ми ; мемкюн ми/мюмкюн ми
И това от филма за 10 мин. като не са написани думите за които вече споменах и чуждиците с френско-латинско-гръцко-английски произход ;)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 16, 2014, 03:49:24 am
Оказа се , че " ез пиша " на персийски си е бг." аз пиша " , което и мен ме учуди тъй като във всички славянски езици го има . От там е много ясно , че е дошло от прабългарски . Аз/съзнание , книгхе/книга , пиша , чръта/черта,чертая ... все итнтелектуални работи  ;D
Сега се чудя има ли връзка между "чизим" и "черта" , защото думата "чизи" все пак я чух няколко пъти  ???


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 02, 2014, 09:57:01 am
http://www.tatforum.info/forum/index.php?s=e49e6a2042cb7765908416e0cec7ff33&showtopic=9717&st=0&p=191567&#entry191567
Живко Войников Булоцзы - кто они? Сведения о народе булгар из китайских источников, О древних предках булгар

И български думи в българският език  ;)

багатур, багатар войн, в тох.(а) wak.atar боец, войн-героя
балванъ идол, место для молитвы, в тох.(б)
pдlw, palwam молиться, рālwālсe призыв, молитва
бисеръ жемчужина, драгоценный камень, в осет. puzыr/puzur жемчужина (только в состтавное
слово cжppuzur жемчужинная пуговица), в тох.(б) wāsar блеск, диамант, алмазь, wajrasam
находище алмазов
блехъ сталь, в тохарский pilko медь, металл
боцки, бозки женские груди и соски, в тох. pisāpik тоже
ватах предводитель, в тох.(а) wotak, тох.(б)
yatka водитель, тох.(б) wayauka лидер, тох.(б)
yaitkor командовать, приказывать, тох.(б) yotkolau старший мастер, руководитель, тох.(а) watk
приказываю.
верига цепь, в тох.(б) warke цепь
вик сильный голос, крик, викам говорить, в тох.(а) wak, тох.(б) wek голос.
витязь богатырь, воин, в тох. (б) weta сражение, wetāu воин, богатырь
врът сад, в тох. (а,б) warto сад
гътна приведу в движения, падать, свалить на земле, в тох.(б) gat, хотано-сакский gatа - приведу в движения, свалить на землю
дзипам прыгать, танцевать неловко, в тох.(а) tsipдm, тох.(б) tsip танцевать
едър большой, сильный, тох.(а) atar, тох.(б)
etru сильный, герой, осет. иронский еаtыr, жtыr смелый
епа, па но, так, тоже, в тох.(а) epe, тох.(б) pе, осетински fж/жfж так, тоже.
жупа область, жупан областной управитель, в тох.(а) ype, тох.(б) yapoy государство, область (тохарское слово у аваров и протобългаров)
jато пища, в тох.(б) yot пища
крамар(ин) боярин, аристократ, в тох.(б) krāmar, kramartstse вес, тяжелый, большой,
kamartke управлять, kamartane суверинитет.
краса змея, в тох.(б) arsāklo, в тох.(а)
ārśal`id змея, производное от пратохарского *krāsā двигатьсь, ползти (Хилмарсон).
каня призывать, в тох.(б) kāuaiсe - призыв, приглашение
калина невестка, молодая супруга, в тох. (б) klāye, klaina жена, супруга
калпак высокая шляпа из меха, тох.(б) kalapak головный убор
келеш дитя, парень, в тох.(б) kālisāke дитя, парень
килнат упал на земле, быть под наклоном,в тох.(б) kāl падать
киша, кишав слякоть, мокрый, грязь, таяние снега, в тох.(б) kāsā, kasay, тох.(а,б) kus
слякоть, грязь, грязная вода
кишинии селища, в тох.(а) kisain, тох.(б) kisaim селище
клатя качать, в тох.(б) klautk, klutk вертеть, качать, движение маятника
клуп петля, в тох.(б) klup свивать, натяивгать
корем внутрености, живот, в тох.(а) krim, тох.(б) k.ryān сердце, внутрености
косер, костура нож, в тох.(б) ks.ur, санскрит ksurā - нож
крак нога, в тох.(б) karak, тох.(а) karke отрасль, член
кръжа телесная грязь, в тох.(б) krāke, хотано-сакский khārgga телесная грязь
кэма прийди сюда (болг.диал.слово), в тох.(б) kwām, kwā прийди сюда, kum, kamem иду
кънти звучить, тох.(а) kдntu, тох.(б) kantvo говор
къща дом, в тох. (б) koskye, в осет. kъoes, qжs дом
лагиръ топор, в осет. иронски lыg,
дигорски luх отрезанный, разсеченный, тох.(а) lok, тох.(б) lauke, прототохарское *leuke, имели
первоначальное значения кусок, отрезанный, щель, позже приобрело значения удален, отдельный
лакоть, лакань большая глиненная миска, в тох.(б) lwāke чаша, сосъд, lwaksā горшок
ламъ, ломъ болото, в тох.(б) lyam, тох.(а) ly.m водной бассейн, озеро, болото
лелея желать, стремитясь к что-нибудь, в тох.(б) lalye, lāl боротяся, стремиться к что-нибудь
лик лицо, образ, видно, в тох. (а,б) lдk видить,
ликъ - в староцерковнославянский (староболгарский) - игра, танец, в тох.(б) lek
движения, жесты
лукав коврный, обманчивы, в тох.(б) lykuссe вороватый, обманчивый, lyak - вор
май если, в тох.(б) mai если
Маньо имя, манатарка вид большой гриб, в основе значение большой, в тох.(б) mān,
mкnt большой, много
млака болото, омут, в тох.(б) mālkant влажный, сирый, осетински mal болото
миткам скитать, в тох.(б) mit, mitatsi иду, куда-нибудь
модръ синий, серо-голубой, тох. (б)
motartstse, motarcce, тох.(а) motarci зеленый
мома, момък молодая женщина, молодой человек, парень, в тох.(б) māme, в тох.(а) māmak
молодой
мразя, омраза ненависть, в тох.(б) mrausk отвръщения, ненависть
Мрака болгарский топоним со значение граница, граничный, в тох.(б) mrāke предел
муша скрывать, мошеник вор, обманщик, староболг. мъшелъ обман, в тох.(б) mus, musnā,
musnāutar скрывать, ирландский mosanach воровской
мушкам уколить, пронизать, в тох. (а,б) musk скрывать, изчезать
Муртаг, Омуртаг, Муртагон болгарское языческое царское имя, в тох.(б) murtas.s.e
высокий, величественный (горный верх)
нана матери, бабушка, в тох. (б) nani матери
нека надо, тох.(б) сake надо
оръ жребец, тох.(а) urs, тох.(б) ursе самец
отава трава, луг, в тох.(б) atiyo трава,
otatstse травный, зеленый, осет. tau трава, луг
печат клеймо, знак, письмо, в тох.(б) pekat рисувать, piksanma* - нарисаванный, цветный,
pekesi, peke картина, рисунок, paikalсe письмо, письмености
Плиска имя первая болгарская столица (в Анонимная болгарская хроника названный
Солнечный город), в тох. (б) plyskem блестящ, в тох.(а) palsk светлый, белый
пуряк грубый, простой человек, крестиянин, мужик, в тох.(б) bruka грубый
пърча издигать к верх, в тох.(б) park, parki, parku высокий
пършив короста, вошливый, в тох.(б) pдrśeri блоха, вошь
ратувам, сильно желать что-нибудь, стремление, в тох.(б)rita, ritan искать, хотеть, в осет. rаtu kжnыn создавать, хотеть,
рота клятва, в тох.(б) wrat клятва, осет. ard клятва
сакам хочу, хотеть, в тох.(б) sak хочу, хотеть, в осет. sаkkаg желать
сима род, поколение, потомки, в тох.(б) sāaumo человек, sāmaske дитя, потомок
слон вид южное животное, в тох.(а) klon слон
соула, сулица дротик, копье для бросание, изсуля, сулна повалить на землю, в тох.(б) s.l,
sāllatsi 1.повалить на землю 2. salamo полет, падание, тох.(б) sāle ниско, по земята, в осетински
иронски suilыn, дигорски isuеlun, isеlun подхвърлям ниско.
сполин, исполин великан, гигант, в тох.(а) sāpāl - голова, верх голове, макушка, тох.(б) sāpālu
более высокий, очень большой, sāpālmдссe превозходство
съна башня (в староболг), в тох.(б) sim, saim, simne крыша, жилие
таркан титуль, аристократ, в тох.(б) tarkāсe проявление независимое, безпристнарстное
поведения, tдr защита в суда, tдrkauca прощение грехов, в осетинский tжrxon -
обсъждать, tжrxni-lжg - судия, lжg чоловек (согласно Абаева первопроисхождения слова тохарский и первоначальное значение было судья, а потом эволюиционировало до аристократа)
телега повозка, в тох. (а,б) tдl, прототох.*tдl, из протоиндоевропейского *telha
тащить, вдигать, передвигать, в осет. дигорский tоlgж, tоlжg, иронский tulжg- повозка, (как в
болгарский) В.Абаев считает это слово осетинским, производным глагола tulыn/tulun вертеть, двигаться на колесах. Слово встречается в алтайских языках, и, вероятно тохарского происхождения.
тилилейски, гори тилилейски - лесы тилилейские, специф. болг.выражение в народные
сказки, тилилейские дальные, темные опастные,
Тилмаса дальная, неизвестная страна (диал.слово из г.Прилеп в Македонии), в тох.(а) tālo, тох.(б)
tallāw нещастие, бедное, опасное, нещастное место
тиня грязь, ил, в тох.(б) tin грязь, ил, в осет. иронски cыna, дигорский cina грязь, ил
тищя жарить на костере, в тох.(а) twās разгорять костер, осет. жntжf огонь, костер, пожар
уем долг, налог, в тох.(а,б) yām придобить пользу, тох.(а) yom, тох.(б) yдm получать,
достигать
ук висший (багаин, в титуле ук-багаин), в тох.(б) auki, auks, тох.(а) ok, yuk рост, развитие,
старшинство, сильный, победоносный
усоен северный склон горы, холодное место, в тох.(б) osāonal враждебный, холодный,
ossaile север
харо старый, дряхлый, хъркъ старый (человек), в тох.(б) k.wr, kur старый, дряхлый, в
осет. kar возрасть, хжrrжgъ старый, дряхлый
цапъ молот, цапна удрить, молотить, в тох.(б) tsap, tsapanaiie, tsāpna размазывать,
сокрушать, ударить
цака метода, прием работы, в тох.(б) tsaika мастер, скулптор, гснчар, ваятель
цацко дявол, черт, в тох.(б) tsatsku грех, обман
цъкна пробивать, тох.(б) tsāk пробить (?) дырf, укус, осетински cъыkk/cъink пробивать
цапвам, цопвам ударить, в тох.(а) tsaw, tsop, тох.(б) tsap, tsop удрить, в осетинский cжf удар
цикам, цикало производить звук,
цигуливо (место) открытое, просторное место где хорошо слышится, цигу-мигу играть на
инструменте, производить звук, музыку, в тох. (а,б)
tsik производить звук, в осетинский cigu-migu играть на инструменте, производить звук, музыку
цигулка скрипка, tsilougu вид барабана из Куче (тохарское государство Куча), tsigu - вид
барабана, заимствован китайцами из народов Западного Края
цукам, цокам пить шумно, смукать, в тох.(б) tsuk смукать
цункам целовать женщину, в тох.(а) tunk, тох.(б) tankw любить женщину


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 13, 2014, 05:21:27 am

Оказва се , че думата "кофа" на арабски е دلو(дельу) , което много прилича на думата делва . А е много ясно , че делвите от глина са измислени много преди кофите от какъвто и да е материал ...т.е "дельу" по значение ще е "съд за вода"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 21, 2014, 12:29:44 pm
Леле какво открих : На персийски " Майка" било "Мадар"مادر
Значи " Мадара"  може и да е от " Майка" ,  не от Mağara"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 23, 2014, 05:09:55 am
Още персийски думи набедени за турски : панджаре (pencere) , нилюфер (nilfer), фокат(fakat)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 29, 2014, 10:55:55 am
Който е изгледал този филм/лекция :
http://www.youtube.com/watch?v=MAWVwNutW5o
Вече е разбрал , че една от основните идеи е , че всяка дума се мотивира чрез някоя друга . На пример : от корена -глед- се мотивират думите : поглед , , гледам , гледка и т.н.
Кое обаче мотивира -глед-  обръща се обратно и се чете -даль- т.е старославяското "далечина" ( ;D е ,то на български не се получава , на руски трябва да е)
И така вчера се сетих за думата "клас" . Обръща ме я и с леки нагласявания получаваме "злак" ...т.е. "злак" на старославянски е "жито , зърнена култура"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on May 17, 2014, 02:14:12 pm
Сряда — Чахаршамбе (на персийски: چهارشنبه)
Четвъртък — Панджшамбе (на персийски: پنجشنبه)
Петък — Джоме (на персийски: جمعه)

Пролет — Бахар (на персийски: بهار )
Зима — Земестан (на персийски: زمستان )


кафяв: кхахвхааи
قهوهای
оранжев: наренджи
نارنجی
черен: сииаах
سیاه
жълт: зард
زرد
зелен: сабз
سبز
червен  : кгхермез
قرمز


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 01, 2014, 06:10:28 am
http://zaedno.okolosveta.com/index.php?p=article&c=ir&src=186


"От персийски чрез посредничеството на турски език в българския са възприети много думи: чешма, перде, пари, чимшир, чардак, хан (странноприемница), пергел, чадър, шише и т.н. В българския обаче има и по-ранни заемки от персийския, които са фонетично приспособени или с близко значение: бог, хубав, шатра."


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 01, 2014, 09:05:47 am
Пурпурен не било от гръцки , а било от индийски : "purba e преден и източен, свързан с изгрева "
т.е пурпурен цвят ще е изгревен цвят


А това ми идва като обяснение на думата "мелек" :
"...Вероятна връзка с дравидските *mal-ái – планина, джунгла, гора, горска страна (б.а. което обяснява и произхода на съвр.назв. Малайзия), или с по-вероятното *mē-[l-] – висок, красив, добър, в езика телугу mēli, mēlu – благородник, аристократ, протодравидски *mel-k-, *mäl-k-(*-a-) – блестящ, Мелуха – прекрасна, блестяща страна, страна на благородници. (DE) ...""...Според японският изследовател Нуриката Ясаки, границите на древната Камбоджа съвпада с разпространението на глагола shavati, shava, zav, zava – вървя, предвижвам се. Той отсъства от санскрит и индийските говори, но е типичен за източоиранските памирски и нуристански езици, фиксиран още в Авестата като sauuaiti (б.а. бълг. шавам). ..."


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 12, 2014, 10:49:47 am
От тази статия може да се види връзката между тракийската и древноегипетската цивилизации / както и връзката на Древен Египет с Персия и Месопотамия /

http://www.aircrashconsult.info/BG/Mishkova_Niva/Temple_Mihos.htm

Обаче интересното в статията по темата е че : Озирис е Озаряващ , а Михос и Усмихващ ... ;) на древноегипетски


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 15, 2014, 01:36:59 am
 ;D Интересна работа : Турчин от Турция не знае какво е тепигьоз ...


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 18, 2014, 09:48:47 am
"Вихра" означавало "Радост от живота" на санскрит . Значи БГ израз : Какво се вихриш ? трябва да се задава в този смисъл , а не в смисълът : Какво беснееш ?


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 21, 2014, 09:55:25 am
Произход на думата "джагатаец"

http://islam-today.ru/istoria/vest-kotoraa-zastavila-razrydatsa-cingishana/
Весть, которая заставила разрыдаться Чингисхана

За да не се мъчат някои : Чингиз хан имал няколко сина . Вторият бил  Чигатай  . Той управлявал южната част на Монголската империя ...и от там е дошло да им викат джагатайци ...


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 28, 2014, 08:58:04 am
За думата "дербент"
Както каза професорът във филма "Тайнам нет. Русский + Араб = Близнецы-Братья "  , думата "брод" от славянският е "дарб" в арабския т.е. чете се обратно . А от "арабската" дума "дарб" прозлиза > турската дума "дербент"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 10, 2014, 12:33:32 pm
 ;D Днес размишлявах въху демата " Тангра"
Поводън е , че вчера четох един блог , между многото фатнасмагории авторката е забелязала и верни работи . Като например ,  твъдият говор думи завършващи на -а , не на -я ; забелязала е че будисткото Ин и Ян се превежда като Мрак и Светлина . И думата "Слав_ян_ин"  Съответно означава "Славещ мрака и светлината " т.е. слави хармонията . А думата "Индра" - "Ин_Дера" е " Раздиращ тъмнината" т.е. Слънце

От там се сетих , че няма да е " Тангра" , ще е " Тан_Дара" -" Даряващ Зора" т.е. отново Слънце
Що се отнася до връх Тенгри , то може да е Тан_Уери т.е домът на зората ( в зависимост къде спрямо върхът се намираш- визуална измама)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 12, 2014, 01:13:23 am
Попадам на това :

tepelemeк - бия, удрям, тупам; убивам; прен. разбивам.

Което ми заприличва страшно много но думата "тепавица" и си викам : Чакай да пусна да проверя как е "бия" на персийски ...."маам" е т.е. " ще те на маам" е "ще те набия"
От това следва , че думата " тепа_м" ще произлиза от думата "трепя" т.е. тракийска дума
А "убивам" ще да е славянска


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 20, 2014, 11:18:18 am
Относно думата  "оранжев "
В българският е дошла от френски - "оранж"
На турски " турунджу"
На персийски " неренджи "
На сръбски " наранджисто"
На испански " naranja "
Както забелязвате подчертаните срички "Ра"
На коптски/древно египетски "Ра" = " слънце"
На кюрдски "Ро" = " слънце"
На персийски " Хурашадел"
На хинди и на пенджаби " Sūraja"
На някои савянски диалекти " Райко" , " Ярило"
т.е. както се вижда връзката между коптската дума "Ра" и "Оранж" е явна , а в другите езици е явно коптското влияние ...и така " Оранж" ще да е "като/подобен на слънцето"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 29, 2014, 01:26:42 pm
Наргилето се е появило първо в Индия, а след това чрез Персия бързо се е разпростралнило в страните от Близкия изток, Източна Азия, Египет, в Арабия, Северна и Източна Африка и на цялата територия на Османската империя. Навсякъде наргилето е наричано по различен начин и затова днес то има около 40 имена, всичките с персийски произход.


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 29, 2014, 02:22:38 pm
 
Преди няколко дена търся превод на времената в турския ( от английски на турски - нещо което за сега не се получава ) . И попадам на някакви тамги и родови знаци на огузките боили ( и те има ли боили )
Направи ми впечатлени е , че тотемните им животни са все соколи . Също , като на хан Кубрат , но толкова...
Те и други са забелязали , че тамгата на Кайъ прилича на тази на Дуло  ;D
После обаче попадам на един материал , че и в Перу са намерени наскални рисунки ...
Племето което живеело там се казвало ори .
Авторката прави асоциация с ари > българи . Изменили са някоя буква , но били българи
Аз обаче сега като съм на вълна древноегипетска теория се замислих :
хора > ора
Обаче има бог Хор , който е със глава на сокол и от там и соколите в тюркската символика
от там и Гаруда в индийската символика .
После Хор > хоро/хорон и както преди бях казала невероятната прилика между музиката на българска , гръцка и турска Тракия + лазите т.е. хорото е танц посветен на бог Хор
Какво представлява хорото : хора хванати в кръг - слънце , танцуват с разперени ръце - криле .
Хорото е колективен танц , но има и лезгинка . Там хора с разперени ръце танцуват в кръг - имитация на сокол
И на руски се казва хоровод и в техният фолклор има много за соколи . Респективно и в украинския .
Друго имаме Амон Ра , значи трябва да се казва Хор Ра т.е. сокол и слънце . И много често се рисува хищна птича със слънце в ноктите
т.е. хорра - собственост на Хор Ра , а иначе сме човеци или посветени на Хор Ра
Оттам много ясно може да произлязат димите Ори и Ари тъй ката характерно за множество езици е изтърването на "Х"
Като се сложи тюркската дума бол=много може до се проведе в смисъл много хора - Бол-г/х-ори - Общество  ;) демекTitle: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on July 30, 2014, 01:39:07 pm
Отделно си спомнам , че било научно доказано , хърватите , живеели преди няколко столетия на брега на Каспийско море и носели името на древният ирански бог Хорват ...Хор- , ама без -ват според мен .
И между другото американците взеха да душат около тракийските исторически обекти  ;)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 11, 2014, 03:01:19 pm
Патъци

Гледам едни обувки като копита и отдолу коментар :
mik ezek patk (унгарски) - какви са тези копита
Както се вижда думата patk си е патък  и трябва да се разучи  ;)
На персийски е سم - съба ...ето значи от къде идва "сабо" (вид обувка за който не знае )
На арабски حوافر - хоуефа ...няма общо
На хинди खुरों - курум ...пак няма
Няма , няма на никой друг език .... От което заключавам , че тази дума е привнесена ог Маджарско преди около 300 г. когото са ходили градинари там някои българи . А защо на унгарски копито и груби обуша е едно и също е една малка загадка


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 14, 2014, 10:58:32 am
Не шумерски "Бог" означавало "Съдба" и преминало в славянските езици като "Рок" т.е. имаме изменение на първа и трета буква от типът "чул-недочул" . Обаче , ако се върнем към версията , че "Коран" е същност прочетената на обратно старославянска дума " На рок" (към съдбата) и като знаем , че в основана на всички древни писания и особено на Библията  стои произведението от шумерски източник " Плачът на Гилгамеш " , а в корана каквото е писано все излиза истина  ...става интересно .
Но пък може и  да е обратното първоначално да е било "Хор" после да е станало "Кор" > "Рох"> "Бох" > "Бог"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 24, 2014, 09:25:15 am
Оказва се "вода" е тракийска дума и има няколко топонима възникнали от нея чрез отпадане на звукът "В"
вода - в_одони(тракийско племе)
вода - во_Дон (р. Дон)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 28, 2014, 10:48:29 am
Шри Янтра е древно български рунически знак, който може да се види и до днес по българските шевици и килими. В последствие е занесен в Индия от древните българи скитите. Янтра означава буквално светлинна (Ян) извивка (тра). Aliya.blog.bg
Известният физик от ирански произход Насим Харамейн твърди, че Шри Янтра е всъщност структурата на цялата вселена!

http://altera-pars.narod.ru/S_J/postr4.htm
Построение Шри-Янтры.


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 28, 2014, 12:51:57 pm
Думата beş=5 произхождала от bаş=палец , тъй като броенето е започвало от кутрето=1

 Думата китара е свързана с тракийското кетри, което е архаичния вариант на българското четри, четири.

Тимпана - това е нашия тъпан. В древността тимпан се е произнасяло тумпан, а тази дума е свързана с българските тупам, тъпча, тонпание - биене.

Херодот и Страбон споменават една много интересна дума – пейан, която те превеждат като пеене.
 ПА-Я-ВО отговарящ на българската дума певец.
Нашата дума баене е също свързана с пейян
за погребалната песен – тореле. Българската дума е трела – песен на птица.
Ръченица и нестинар са тракийски думи. ринк – бърз Нестинар - от тракийския глагол нес - нося се (движа се) и анар – мъж. Старобългарските паралели са нести – нося се и ныръ – танцьор.Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on August 29, 2014, 11:24:35 am
"И в седьмом году по хиджре Посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего!) взял Барру в жены, дав ей имя Маймуна, что значит благословенная "

Значи ,  маймуна не е обида  ;)


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 07, 2014, 05:40:04 am
Хан/Каган
"5. "Kehan" (khaghan) - правитель слово алтайского происхождения или заимствовано из
китайского языка. По Рамстедту происхождение китайское: kę - большой + kuan -
правитель в алтайских языках. Титл известный у сяньби, ухуань и жужан, племен с
протомонгольского происхождения."


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 10, 2014, 10:09:01 am
Няколко шумерски думи :

Adda (ata, baba), Ama (anne, ana), Aga (ynetici, ağa), An (tan, gk), Anu (Gk Tanrı), Ar(er, şeref), As (tek, biricik), Bab (baba), Dingir (Tengri), E (ev), Kıya (kıyı), Es (esmek), Gisko (şişko), Dim (dik), Kol (kol), Uiku (Uyku), Kus (kuş), Sag (sağ) Mesu (meşe), Ag (akıl), En (engin, yce), Ge (gel), Ka (kan), Kanal (kan damarı), De (demek), Duru (durmak), Kur (dağ, kurgan), Kusu (koşmak), Gles (gle) Bur (delik,burgu), Bal (balta), Bar (barla/parla), İb (ip), Alım (alımlı), Ulu (ulu), Utu (Gneş, Utu), Kup (gitmek, kop), Gim (kim), Ir (er), Odun (odun,
Ot-un)

.....................................
Обаче да Ви кажа много  е забавно и интересно да се пише на орхоно-енисейска писменост . аз се научих за няколко часа
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrk%C3%A7e
Gktrke


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 13, 2014, 04:40:16 am
"Зор" е персийска дума т.е. прабългарска  ;)

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10660316_361377477348058_8661949637951246696_n.png?oh=e95bf8adf984b277b345870b61fa112b&oe=54987391


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 15, 2014, 04:58:22 am
" Внук "
Това е името на големият син на легендарният праславянски идол " Златната жена " изобразяващ огромна статуя на жена с две деца , едното бебе което държи на ръце , а другото момче по име Внук . Статуята олицетворявала Слънцето и Огъня .
За нея свидетелства ръкопис на римският легат Юлий Памплоний , който е посетил в 480 г от н.е  Урал .
Тя е принадлежала на племето остяки .


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 15, 2014, 12:05:43 pm
"Bay">"Bey"
"Богат " на  персийски .

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10665788_361981253954347_8870189668301320874_n.jpg?oh=b638ad867807d20f406ef9968611eb2f&oe=548EB7EF


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 18, 2014, 10:59:54 am
 ;D
Имам идея от къде идва думата "кюрд" ...следете ми мисълта :
Ак юрт > А_кюрдTitle: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 19, 2014, 01:43:03 pm
Според мен "заман" е арабска дума нищо че твърдят , че е персийска . А тюрската дума  D много ми напомня за ПЕРИОД

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10689437_363473317138474_1431931756646113820_n.jpg?oh=f56d1b28c24e2cc2ff30856f3df9580e&oe=548F8849&__gda__=1418981617_785be5a25c3180fe3f5fa16538dd2181


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 22, 2014, 08:28:29 am
Не било , значи "будалъ" , а било "будаклъ" :o

чепа̀т - прил. budaklı.Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on September 22, 2014, 10:31:42 am
"Ошаф" от персийски "Хошаф" = компот


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on February 20, 2015, 05:11:58 am
Гледам вчера един филм и там / действието се развива в Мардин - все едно са кюрди / един казва " полуг " , което си е "полог" /за кокошки - обяснявам за гражданите  ;D / ... Проучвам въпроса и се оказва , че официално е "Fulluk , Ful" .....Обаче "полог" произлиза от "полагам" т.е. имаме подмяна на първи звук от "П" на "Ф" и в случаят турската дума е взаимствана от славянската


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 03, 2015, 01:20:14 am
"Буламач"
тюркское слово «булгамак» означает «смешивать»


Население «Великой Болгарии» состояло из многочисленных племен, подразделяясь, в первую очередь на оседлые (земледельческие) племена, именовавшиеся «утургурами» (сидячими уграми), где слово «утур» означает «сидеть» и на кочевые (скотоводческие) племена, именовавшиеся «кутургурами», где слово «куту» (кĕтÿ) означает «стадо». Кроме того, «пулугуры» подразделялись на «передних», «задних» {«кутигуры»), «степных» («уйгуры»), «черных» («карагуры»), «желтых» («сарагуры»), «восточных», «западных» и т.д., где слово «кут» означает «зад», «уй» — «степь», «кара» — «черный», «сара» (сарă) — «желтый» (белый) и т.д.

«чăваш ăрăвĕ», что означает «племя чувашей»

 «биляр»  «всезнающий»

 «Билъга» в гуннских языках значило «мудрость», «биль-гар» — «мудрец»

«а ученый у болгар называется — балар».


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 14, 2015, 06:23:48 am
ЛЕЛЯ

Леля е името на дъщерята на древнославянската богиня на семейството Лада
Това е била златна статуя унищожена от християните ок. 12-13 в.

ЛАДА < Налаждане = Уредница / Домакиня


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on March 30, 2015, 11:02:04 am
 ;D От къде била идвала думата " Джаанабетин"

http://islam-today.ru/veroucenie/nacinausim/dlinnye-i-pokrytye-lakom-nogti-bunt-protiv-vsevysnego/
Длинные и покрытые лаком ногти бунт против Всевышнего


"...состоянии религиозной нечистоты (джанабат)." ....т.е. арабски


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 01, 2015, 10:30:48 am
http://cs4741.vkontakte.ru/u51111819/109745731/x_af4b54f1.jpg
Надпись рунами Тенгри

http://cs4741.vkontakte.ru/u51111819/109745731/x_d8c854f1.jpg
Интерпретация рунической надписи Тюрк

http://cs4741.vkontakte.ru/u51111819/109745731/x_2ec5632f.jpg
Волк - Бүре - Бөрі

http://cs4741.vkontakte.ru/u51111819/109745731/x_3211f8c2.jpg
Интерпретация рунами Оленя
Болан - Бұғы


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 04, 2015, 11:58:36 am
 семейство
   
‫عائلة‬
oaYle - арабски


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 13, 2015, 06:32:00 am
Кермен = Крепост - от татарски , вероятно видоизменено Келе

------------------------------------
Много интересно ! Открих , имало хакаси и шорци , които са тюрки . Характерно за хакаският език било , че няма арабски заемки , количеството на персийски и монголски е съвсем минимално ....
Има една таблица вътре където може да се сравнят български , турски още няколко езика ....
Интересно , че думата " Гарга" е 1:1 . Явно си е чисто хунска дума .

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
Хакаски език


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 14, 2015, 02:05:48 pm
ekmek < ek(gk trke)=buğday


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 17, 2015, 05:46:38 am
Yarkırayan (parlayan) yıldızım benim

Намен ли ми се струва , че има прилика със бг. дума "ярък" и въобще не е parlayan-блестящ


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on April 18, 2015, 06:51:50 am
Мълния

"...В скандинавской мифологии молот бога Тора назывался Мьёльнир..."
Научно е доказано , че скандинавцине произхождат от траките , тако че думата  е  от тракийски(гетски) произход

http://www.nkj.ru/news/26222/
В Норвегии нашли редкий серебряный молот Тора


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on May 09, 2015, 10:06:12 am
хайвер

Първи започват да приготвят ястия с него в Персия , улавяйки есетра в Каспийско море ( малко отклонени , за да ви кажа , че до ХХ в.от н.е. се е наричало Тенгиз булгар/Българското море) . Продукта бил наречен още тогава кхайвер -"Ястие на силата"

Оказва се , че в Исляма яденето на есетрови риби и техния хайвер е забранено 


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on May 13, 2015, 10:56:26 am
Кера , Керамет и Кьор Амет  ;D

Чудехме се от къде произлиза името Кера и аз нали поддържам идеята за шумерският произход на прабългарите , решавам да пусна търсачката в тази насока и пиша - излиза ми думата Керамет , Чудо на кюрдски ...ми , да ! защоне , звучи логично , ако дълго време нямаш дете да го наречеш Чудо , обаче се оказва , че не било това Кера произлизало от Керка - Дъщеря на западно български диалект
Под Кьор Амет се има предвид удача някаква кьорав късмет , обаче всъщност Керамет на Трабзонски /Лазки диалескт звучи точно така - Кьорамет - Чудо


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on May 25, 2015, 05:34:01 am
"Мяза " било от гръцки - глагола "миязи" - "прилича"


Title: Re: Речник на турските думи в българския език
Post by: tana68 on June 27, 2015, 09:09:31 am
masraf  произхожда от арабски  - исраф = раззточителство

 ;) Разточителството особено по време на Рамазана е един от най-големите грехове