Serbest Forum
September 30, 2023, 10:53:58 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 
  Home Help Gallery Staff List Login Register  

Русия-основен враг на България

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Русия-основен враг на България  (Read 413 times)
Atilla Blazhev
Hero Member
*****

Karma: +7/-1
Posts: 996


Севлиево


« on: March 10, 2018, 03:18:38 am »ЗАЩО РУСИЯ ПРЕЧИ НА СЪЕДИНЕНИЕТО?

Статия на Стефан Стамболов (на снимката) във вестник ''Свобода'', бр. 7, 19.11.1886г.

Големите българи се познават по това дали са разбрали истината за руската антибългарска политика и въобще историческия факт, че Русия е враг № 1 на България, великата сила, причинила с държавната си политика най-големи злини на България и на българския народ.

Сред тези велики Българи безспорно е и Стефан Стамболов - най-големият български държавник, признат в Европа, където е наричан българският Бисмарк и мразен от враговете на България, особено в Русия.

Той е сред малкото политици и дипломати на България, истински български държавник, който води държавна политика на модернизация, протекционизъм и последователна защита на българските национални интереси. Той е държавникът, който се е противопоставял успешно на всички руски посегателства спрямо България и на терористичната дейност на руския Азиатския департамент и неговите платени политически наемници русофилите, наричани с основание от българския народ тогава ''черни души'', ''предатели'' и ''рубладжии''.
Статията на Стефан Стамболов ''Защо Русия пречи на Съединението?'' от 1886г. е писана в момента на много остро противопоставяне на Русия спрямо българите, поели вече пътя на самостоятелното развитие след Съединението и победоносната Сръбско-българска война.

Съединението от 6.09.1885г. е това велико събитие в българската история, едно чисто българско дело, срещу което Русия се обявява категорично за голяма изненада на българския народ. Тъкмо поради това нейната антибългарска позиция ОТВАРЯ ОЧИТЕ НА МНОГО ЗАБЛУДЕНИ ДОТОГАВА БЪЛГАРИ.

Следва превратът срещу защитника на Съединението княз Александър I, свален от власт на 9.08.1886г. от агентите русофили на Азиатския департамент. Опитът на Русия да погълне България и да я превърне в своя Задунайска губерния след 9.08.1886г. е провален заради твърдата съпротива на истинските български патриоти начело с председателя на Народното събрание Стефан Стамболов, главен организатор на успешния контрапреврат, временно върнал на власт княз Александър I, който е принуден окончателно да абдикира под руския натиск.

Поставя се началото на така наречената ''БЪЛГАРСКА КРИЗА'' в Европа (август 1886 - август 1887), когато съществуването на Българското княжество е заплашено. Въпреки това начело със стамболовистите националисти то оцелява. Провалят се опитите за руска окупация на България, а грубата намеса в българските вътрешни работи на руския императорски пратеник генерал Николай Каулбарс води до прекъсване от Русия е скъсала дипломатическите си отношения с България и преминаването на властта в ръцете на регенството начело със Стефан Стамболов, което полага отчаяни усилия да намери княз на България, без одобрението на Русия.

Статията ''Защо Русия пречи на Съединението?'' илюстрира не само големия патриотизъм на Стефан Стамболов - по това време регент, а от 20.08.1887г. до 17.05.1894г. министър-председател на България, но обобщава важни моменти от руската имперска антибългарска политика. Изводите в нея са актуални и до днес, защото руските управници се сменят, но политиката им винаги е АНТИБЪЛГАРСКА.

Заради българската си политика след оставката си на 17.05.1894г. Стефан Стамболов е репресиран от същите тези русофили, а на 3/15.07. 1895г., е посечен на улицата от наемни убийци руски агенти и умира в страшна агония три дена по-късно. Гробът му е поруган от предателите ''рубладжии''.
Report Spam   Logged

Share on Facebook Share on Twitter

Atilla Blazhev
Hero Member
*****

Karma: +7/-1
Posts: 996


Севлиево


« Reply #1 on: March 10, 2018, 03:21:13 am »

ЗАЩО РУСИЯ ПРЕЧИ НА СЪЕДИНЕНИЕТО?

''Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.

От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.

Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи­ма България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съеди­нението. Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал - Съедине­нието. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество.
Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.

Интригите на руското правителство имаха своето зловредно влияние над наша­та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични. По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло­то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч­ва измежду войската за свалянието на Негово Ви­сочество, чрез което тези господа искаха да се нап­равят приятни и услужливи на руското правителс­тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт­та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се изплъзва изпод краката им.

Гнусните замисли на властолюбците се осъ­ществиха посредством легкомислието и клетвопрестъпничеството на някои военни. После сваля­нието на княз Александра от българский престол руската политика захвана все повече и повече да си разкрива картата.

Всеки, който по-напред предполагаше, че мо­же би с отиванието на княз Александра из България ще се премахнат причините за едно сдобрявание с руското правителство, остана смаян, като видя как царский пратеник г. Каулбарса работеше не за едно сближаванье и споразумение, а приготовлява­ше бунтове и смущения в страната с цел да предиз­вика една окупация на България с руски войски и за окончателно завоевание (на) Отечеството ни. За всекиго вече стана ясна тая цел на руските дипло­мати и на царя.

Грубите отношения на руския пратеник спря­мо нашето правителство, неговото незачитанье на законите в страната, приготовлението на бунто­ве посредством подкупничества и още други гнусни работи на този господин, накара всеки един чес­тен и съвестен человек да изгуби всяка симпатия към „покровителката“ и да са позамисли върху ней­ните благопожелания за наший народ. Настана ве­че решителний час за нашите ръководящи елемен­ти, нашата интелигенция да покаже пред света до­колко наший народ е достоен за свободен индивиду­ален живот.

И действително, трудно беше да се произнесе човек отстрана като как ще се покаже наший на­род. Борбата беше неравна: от една страна, една велика империя, която разполага с грамадни мате­риални средства, а от друга, млад един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязъл из пелените на политический живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.
Report Spam   Logged

Atilla Blazhev
Hero Member
*****

Karma: +7/-1
Posts: 996


Севлиево


« Reply #2 on: March 10, 2018, 03:22:40 am »

При такава една неравна борба, при такива критически времена, каквито преживя и преживя­ва нашето Отечество, когато нашата независи­мост и самостоятелност са изложени на опаснос­ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето

Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!

На този въпрос може лесно да се отговори, щом направим една повърхностна анализа върху нравствената самостоятелност на нашата интелигенция. При тази борба за съхранението (на) самостоятелността на Отечеството нашата интелигенция се е поделила тъй: първий ред се състои от хора, снабдени с инициатива и твърда решимост, които се въодушевляват и ръководят от идеята за съхранението на истинската народна независи­мост и самостоятелност, като са в същото време твърдо убедени във високонравствеността и ползотворността на тази идея. Към тази интелиген­ция принадлежи болшинството от нашата инте­лигенция начело с днешното правителство.

Подир това следват личности, които не при­тежават твърди политически убеждения и на кои­то е се едно каквото и да бъде управлението в Отечеството им, стига само техните лични интереси да не бъдат докачени. Тези хора, без всякакво по-­нататъшно разсъждение, са обаяни от блясъка на грубата сила на руското правителство и очакват от него всичко добро за България. Към този ред не принадлежат мнозина.Последний ред обхваща ония хора, които се явя­ват много пo-активно в полето на политический жи­вот, отколкото тези във вторий ред, които не се ръководят от никакви високонравствени принципи, а мерят народните интереси според своите лични. Те не се спират пред никакви средства, за да мо­гат да си постигнат целта, държението (на) власт­та. Те се обявяват и коленичат пред величието на грубата сила и се стремят да й се представляват угодни и приятни, за да може тази груба сила да ги умилостивява, те са готови да вършат всякакви бе­зобразия, да направят престъпления, да предадат Отечеството си, само да имат милостта на по-силний. От този род са напр. Каравелов, водителите на бившата Источна Румелия - лъжесъединистите.

От характеристиката, която дадохми за на­шите хора, се вижда кой какво върши и кой какво е. Работата е много ясна. Но какъв е в действителност успеха на тази наша борба, ще възразят може би някои. „Ето и досега не се е решило още кой и какъв ще бъде бъдъщий български княз?“

В отговор на това ний ще кажем, че един успе­шен резултат от нашата национална досегашна борба съществува. Той се състои в разкриванието на истинский исторический ход по нашите работи от страна на общественото мнение в образований мир. Да се обясним: в началото на преврата от 9-й август хората в Европа мислеха, че ний българите сми един нищожен народ, който не се ръководи в своя обществен живот от никакви високонравствени по­литически принципи, а инстинктивно и без всякак­ви по-нататъшни разсъждения се покланя пред бля­съка на грубата сила и е в състояние да се откаже от всичко свято и мило като самостоятелна на­ция. Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така. То високо признава, че българский народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политический му живот. Това обществено мнение, в убеждението на тази истина, заставя своите пра­вителства през печата и своите народни предста­вители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост поне чрез морална под­дръжка.

Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на рус­кото правителство, издигна знамето на възражданието и уягчаванието на българите, като прогла­си, че на мястото на болна Турция трябва да се ос­нове силна самостоятелна държава. То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед­накви с тези на нашия народ.

Мислим, прочее, че днешният резултат от на­шата национална борба не е маловажен, и твърдо сме убедени, че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров.

Вестник ''Свобода“, бр. 7, 19.11.1886 г.
Report Spam   Logged

Atilla Blazhev
Hero Member
*****

Karma: +7/-1
Posts: 996


Севлиево


« Reply #3 on: March 10, 2018, 03:28:45 am »

''При такава една неравна борба, при такива критически времена, каквито преживя и преживя­ва нашето Отечество, когато нашата независи­мост и самостоятелност са изложени на опаснос­ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!'' (Стефан Стамаболов за предателите русофили)
Report Spam   Logged

Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
Free SMF Hosting - Create your own Forum

Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy