Serbest Forum

Български Форум => Мястото на Atilla Blazhev => Topic started by: Atilla Blazhev on February 28, 2022, 03:37:35 pmTitle: Символика
Post by: Atilla Blazhev on February 28, 2022, 03:37:35 pm
Бяло: Бялото е цвета на облеклото му на ислямското духовенство, цвят олицетворяващ чистота и непорочността. Белият цвят е също така цвета на облеклото на хаджиите отишли на поклонение в Мекка и Медина.

Зелено: Зеленото е цвета на пророка Мухаммед. Това е цвят олицетворяващ дженнетските градини, и самият дженнет, а от там, зеленият цвят олицетворява вярата в Аллах. Съвсем не случайно в ислямските знамена, зеленият цвят винаги доминира.

Червено: Червеният цвят, е цвета на кръвтта на загиналите щахиди за вярата в Аллах.

И като обобщение. Би следвало, бяло, зелено, червеният флаг, да не е флага на държава като България. Ами трицветното, бяло, зелено и червено знаме, да е знамето на Исляма. Демек, да е общо знаме на всички мюсюлмани по света. Поздрави от един приятел на Исляма.

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274815713_490363615994204_4909142068953403993_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=UZcj_fK6FlMAX98cmet&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=00_AT-afF5p4cuTW320U2P2PCLbRsNGY1RNRCtrQs0BuSc-gA&oe=622328C0)